visie

Een onrustige arbeidsmarkt en maatschappij, gaan we naar een herschikking of een herstructurering? We zien in ieder geval grote voorzichtigheid in de economie en verwachten nog steeds een groeiende uitval van personeel.
Ook de toenemende vergrijzing zorgt voor grote verschuivingen in sectoren (zorg, transport en bouw); een aanzienlijk tekort aan gekwalificeerd personeel.
Verdere zijn er veranderingen gaande in de centraal geregelde zekerheid; persoonlijk bewustzijn en ontwikkeling (keuzes) nemen echter toe!
Ook op de arbeidsmarkt; er is een grote behoefte aan flexibel gedrag, de mobiliteit speelt (weer) een grote rol.
Er zal dan ook veel meer afhangen van de persoonlijke keuzes die we maken; in plaats van steeds maar te volgen, zullen we als individu meer en meer een eigen initiatief moeten laten zien.
Dat betekent tegelijkertijd dat er meer behoefte ontstaat aan communicatie en samenwerking. Dus zelfbewust, ook in de keuze met wie je samenwerkt.
>> De weg vragen. Hoe herkenbaar is dit niet voor de meesten van ons? <<

Missie

Coachen en begeleiden van mensen, met een (al dan niet tijdelijke) grote achterstand op de arbeidsmarkt en/of met een problematiek welke beperkingen geven in het maatschappelijk functioneren, bij het vinden van een passende oplossing op de arbeidsmarkt (baan, vww of anders, voltijd, deeltijd).
Specifiek cliënten 40+ en cliënten met een psychische of psychiatrische achtergrond. Maar vooral cliënten die in het commerciële circuit (veel) moeite hebben zich te manifesteren.

Coachen en begeleiden door middel van een vraaggerichte benadering.