hoe werkt het?


Eenvoudig gezegd wordt in gespreksvorm de eigen motivatie in kaart gebracht. Waarom wil je iets? Is het haalbaar? Kan je het zelf bereiken? Wie helpt jou daar eventueel bij? et cetera. De zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid wordt op deze wijze versterkt en vergroot. En bovendien krijg je een beter zicht op een zelfgekozen oplossing en raak je daardoor nog beter gemotiveerd.

We gaan als het ware herschikken. Al het denken en handelen, brengen we terug naar het hier en NU. En vanuit ditNU maken we stappen.Kenmerk van deze stappen is, dat het gaat om EENVOUD; het betreft dusoverzichtelijke en haalbare stappen.
Resultaat van deze stappen isaltijd TEVREDENHEID (eerst de innerlijke en vervolgens de uiterlijke). Tevredenheid maakt je bewust over de positieve kant van jezelf.

transformatie

Transformatie = omvorming Met andere woorden, de vorm wordt anders!
Veranderen lijkt vaak niet makkelijk, want we zijn zo gewend aan het oude patroon. En..., we vallen ook vaak weer terug in het oude patroon! De methodiek van 'de vragende weg' geeft je de mogelijkheid om daadwerkelijk het heft in eigen handen te nemen en zelf realistische keuzes te maken. En jouw gewenste haalbare doelen en resultaten te halen. Daar wordt je echt blij van!