Wie ben ik

Geboren in Alkmaar, voor altijd verbonden aan polders, duinen, strand en zee. Voor zover ik mij kan herinneren afkomstig uit een warm nest, waar ik de mogelijkheid kreeg mij te ontwikkelen tot  een tevreden mens.
Deze tevredenheid draag ik weer verder uit met mijn gezin en mijn verdere omgeving.
Oorspronkelijk opgeleid in de elektrotechniek, maar altijd al een bijzondere interesse  voor mens en psyche. Hoe gek het ook klinkt, maar de technische achtergrond heeft het voor mij mogelijk gemaakt mensen te  begeleiden/coachen.
In een later stadium verder bekwaamd met opleidingen op het gebied van counselling en coaching.
Met mijn hoofd in de wolken en mijn voeten stevig op de grond, sta ik in het leven.
Bewust van mogelijkheden en voortdurende zin om te ontwikkelen.
Mijn kennis deel ik graag, met het idee: wat mij heeft geholpen, kan ook een ander helpen.

Mijn ervaring

Vanaf ongeveer 1994 werkzaam geweest in de outplacementbegeleiding; d.w.z. één op één begeleiding, groepsbegeleiding (zoals sollicitatietraining), onderhandelingen met potentiële opdrachtgevers, opstellen offertes, jobhunt en plaatsingsondersteuning in de breedste zin van het woord.
Eind jaren '90, in intensieve samenwerking met een collega van het toenmalige Arbeidsbureau, een mobiliteitsbureau in de metaal opgezet. Letterlijk en figuurlijk begonnen vanaf nul. Er bestond alleen het idee.
Alle facetten van het ondernemen, van het opstarten van een initiatief tot een goed lopend bedrijf, heb ik daar doorlopen.
De cliënt (langdurig werkloos >3jr) d.m.v. een korte praktische opleiding begeleiden naar een werkplek op basis van detachering bij een aangesloten onderneming, begeleiding in het werk zonodig. Het betrekken van partijen in het initiatief, geven van voorlichting, regelen van scholing, contacten met brancheorganisaties, uitvoeren van detachering + pay-roll.
Vervolgens rond 2001, na zelf voor een deel in de WAO (45-55%) terechtgekomen te zijn, werkzaam in de re-integratiebranche; vooral op het gebied van cliëntondersteuning; cliënten uit de verschillende sectoren, cliënten met een diversiteit aan psychische of fysieke problematiek. Cliënten met een WAO/WIA-, een Wajong-, WSW-, ZW- of WW-achtergrond. Waarbij veel contacten met het UWV, gemeentes (sociale diensten) en werkgevers zijn opgebouwd en vooral ook kennis van wet- en regelgeving en vakbenodigdheden. Bovendien vanaf 2009 als gekwalificeerd Jobcoach werkzaam.

Mijn Visie

De mens centraal. Onderzoek alles en behoudt het goede.Mijn leven lang al stel ik vragen, vragen en nog eens vragen. Ik krijg evenzoveel antwoorden en vervolgens stel ik weer vragen. Als ik de antwoorden terugbreng naar een ja of een nee, wordt het makkelijker keuzes te maken. Daarmee krijgen de vragen meer richting en dienen een specifiek doel. Als de antwoorden vervolgens leiden tot een glimlach en tevredenheid, geeft dat acceptatie en zin om verder te ontwikkelen.